Wiadomości

Komenda Powiatowa PSP w Radzyniu Podlaskim - szkolenie w ramach kampanii "Strażak uczy ratować".

DSCF467119 października 2017 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się czwarte szkolenie kampanii edukacyjnej „Strażak uczy ratować” – I edycja dedykowana dla nauczycieli - w ramach kampanii MSWiA "Kręci mnie bezpieczeństwo".

Jest to kampania głównie edukacyjna, mająca na celu dostarczenie uczestnikom wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz jej usystematyzowanie w zakresie udzielania pierwszej pomocy, a także wytworzenie w nich pozytywnego nastawienia emocjonalnego, popartego poczuciem własnej skuteczności w tym zakresie. Tematyka wykładów przedstawia się następująco:
1.    Przepisy prawne dotyczące pierwszej pomocy.
2.    Bezpieczeństwo własne, zabezpieczenie miejsca wypadku.
3.    Ewakuacja osoby poszkodowanej z zagrożonego miejsca.
4.    Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (reanimacja) dorosłych, dzieci i niemowląt.
5.    Udrażnianie dróg oddechowych, ciało obce w drogach oddechowych, zadławienia.
6.    Postępowanie w urazach (rany, krwotoki złamania, zwichnięcia, skręcenia).
7.    Nagłe zachorowania: zawał serca, udar mózgu, padaczka, cukrzyca.
8.    Pogadanka dotycząca bezpiecznych zachowań w domu i w szkole.
Tym razem w szkoleniu wzięło udział 17 nauczycieli z terenu powiatu.


Szkolenie prowadzili; mł. asp. Bartłomiej Poniatowski oraz st. str. Krzysztof Koczkodaj.

 Szkolenie nauczycieli w ramach kampanii "Strażak uczy ratować" w Radzyniu Podlaskim.  Szkolenie nauczycieli w ramach kampanii "Strażak uczy ratować" w Radzyniu Podlaskim.  Szkolenie nauczycieli w ramach kampanii "Strażak uczy ratować" w Radzyniu Podlaskim.
 Szkolenie nauczycieli w ramach kampanii "Strażak uczy ratować" w Radzyniu Podlaskim.  Szkolenie nauczycieli w ramach kampanii "Strażak uczy ratować" w Radzyniu Podlaskim.  Szkolenie nauczycieli w ramach kampanii "Strażak uczy ratować" w Radzyniu Podlaskim.
 Szkolenie nauczycieli w ramach kampanii "Strażak uczy ratować" w Radzyniu Podlaskim.  Szkolenie nauczycieli w ramach kampanii "Strażak uczy ratować" w Radzyniu Podlaskim.  Szkolenie nauczycieli w ramach kampanii "Strażak uczy ratować" w Radzyniu Podlaskim.
 Szkolenie nauczycieli w ramach kampanii "Strażak uczy ratować" w Radzyniu Podlaskim.  Szkolenie nauczycieli w ramach kampanii "Strażak uczy ratować" w Radzyniu Podlaskim.  

Tekst i zdjęcia: kpt. Krzysztof Gomółka KP PSP w Radzyniu Podlaskim.