Wiadomości

Ćwiczenia manewrowe kompanii gaśniczej KP PSP w Opolu Lubelskim.

7a18 października 2017 r. na terenie wałów wiślanych w miejscowości Kamień gm. Łaziska zostały przeprowadzone ćwiczenia manewrowe kompanii gaśniczej KP PSP w Opolu Lubelskim.

 

Ćwiczenia rozpoczęły się od godz. 9.00 alarmowaniem funkcjonariuszy KP PSP w Opolu Lubelskim oraz druhów Ochotniczych Straży Pożarnych wchodzących
w skład Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.

Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie przygotowania sił i środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu powiatu opolskiego do działań ratowniczych związanych z usuwaniem i ograniczaniem skutków powodzi, w tym:
-     sprawdzenie skuteczności systemu alarmowania pododdziałów KSRG,
-     sprawdzenie gotowości operacyjnej pododdziałów KSRG biorących udział w ćwiczeniach,
-     doskonalenie umiejętności dowodzenia związkami taktycznymi przez kadrę dowódczą Komendy Powiatowej PSP w Opolu Lubelskim,
-     sprawdzenie i doskonalenie umiejętności organizacji oraz wykorzystania łączności współdziałania i dowodzenia,
-     doskonalenie techniki zabezpieczenia konstrukcji hydrotechnicznych oraz użycia sprzętu podczas działań powodziowych.


Tekst: Rafał Dobraczyński – KP PSP Opole Lubelskie

 Ćwiczenia manewrowe kompanii gaśniczej KP PSP Opole Lubelskie.  Ćwiczenia manewrowe kompanii gaśniczej KP PSP Opole Lubelskie.  Ćwiczenia manewrowe kompanii gaśniczej KP PSP Opole Lubelskie.
 Ćwiczenia manewrowe kompanii gaśniczej KP PSP Opole Lubelskie.  Ćwiczenia manewrowe kompanii gaśniczej KP PSP Opole Lubelskie.  Ćwiczenia manewrowe kompanii gaśniczej KP PSP Opole Lubelskie.
 Ćwiczenia manewrowe kompanii gaśniczej KP PSP Opole Lubelskie.  Ćwiczenia manewrowe kompanii gaśniczej KP PSP Opole Lubelskie.  Ćwiczenia manewrowe kompanii gaśniczej KP PSP Opole Lubelskie.


Zdjęcia: Krzysztof Siembida - KP PSP Opole Lubelskie