Wiadomości

"Dni otwartych strażnic" w Komendzie Powiatowej PSP w Lubartowie.

217 października 2017 roku w ramach „Dni otwartych strażnic” w KP PSP w Lubartowie, miała miejsce wizyta dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 2 w Lubartowie.


W ramach wycieczki dzieci miały możliwość zapoznania się z charakterem służby strażaków oraz będącym w ich dyspozycji sprzętem ratowniczo - gaśniczym.
Podczas spotkania nawiązano do aktualnie realizowanych przez PSP kampanii społecznych promujących bezpieczeństwo, w tym m.in. „Kręci mnie bezpieczeństwo… przez cały rok szkolny”. Omówiono zasady bezpieczeństwa podczas wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń występujących w życiu codziennym.
Dodatkowo dzieci zostały zapoznane oraz miały możliwość przećwiczenia podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
W spotkaniu uczestniczyło 21 dzieci oraz 2 nauczycielki.

 Wizyta przedeszkolaków w Komendzie Powiatowej PSP w Lubartowie.  Wizyta przedeszkolaków w Komendzie Powiatowej PSP w Lubartowie.  

Opracował: mł. bryg. Jarosław Przysiadły