Komunikaty

Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej 2017

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie zgodnie z art. 4a ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. nr 178 poz. 1380 z późn. zm.) jest uprawniona do organizacji i prowadzenia szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej oraz szkoleń aktualizujących inspektorów ochrony przeciwpożarowej. Podstawa prawna: Ustawa o ochronie przeciwpożarowej. Rozporządzenie MSW w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

Celem realizowanych szkoleń jest przygotowanie absolwentów do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej przewidzianych dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z cytowaną powyżej ustawą o ochronie przeciwpożarowej.

Szczegóły dostępne w Komenda -> Ośrodek Szkolenia